2022 Boys vs Wellington 09202022 Sr Night2022 Boys vs Keystone 083020222022 Girls vs Westlake 083020222022 Boys vs Firelands 082320222022 Girls vs Rocky River 082320222021 Girls vs Keystone 091420212019 Girls vs Rocky River2023 Girls vs Buckeye 09122023