2019 Girls vs Rocky River2021 Girls vs Keystone 09142021