2018-2019 Varsity Boys vs Northwestern2018-2019 JV vs Wellington2018-2019 Varsity vs Wellington2018-2019 Varsity vs Oberlin2018-2019 Varsity vs Fairview22018-2019 Freshman vs Clearview2018-2019 JV vs Clearview2018-2019 Varsity vs Clearview2018-2019 Varsity vs Lutheran West2018-2019 JV vs Firelands2018-2019 Varsity vs Firelands