04092018Varsity vs Clearview04102018 Varsity vs Clearview04132018 Varsity vs Norwayne04232018 Varsity vs Brooklyn (home)04262018 Varsity vs Firelands04282018 Varsity vs Lake Ridge04302018 Varsity vs Oberlin05042018 Varsity vs Lutheran West05052018 Varsity vs Fairview DH G105052018 Varsity vs Fairview DH G205072018 Varsity vs Lutheran West05092018 Varsity vs Christian Academy Playoff G105162018 Varsity vs Buckeye05172018 Varsity vs Keystone