2013Sean & Amanda2012Kevin_Sarah2014Jake & Ciara2016Rick & Aimee2016Shane & Shaina2017Stephenson Wedding2017Jerry & Renee2018 Steve & Kim Rumes2018 Matt & Courtney2022 Cliff & Alisha