Game3 vs Northwestern BAND 2Game3 vs Northwestern BAND 3Game3 vs Northwestern BAND 4Game3 vs Northwestern BAND 5Game3 vs Northwestern BAND 6Game3 vs Northwestern BAND 7Game3 vs Northwestern BAND 8Game3 vs Northwestern BAND 9